Запрошення на тренінг

Тренінг “Емоційний інтелект у спілкуванні”

Цей тренінг для тих, хто:

  • Відчуває труднощі у спілкуванні з рідними,
  • Не вміє відстоювати себе на роботі,
  • Не вміє виражати своїх емоцій,
  • Коли будь які спроби поговорити з рідними закінчуються сварками,
  • Коли «скованість» заважає вам просуватися у кар’єрі чи будувати комунікативні зв’язки,
  • Якщо ви керівник і маєте підлеглих з якими іноді не просто давати собі раду,
  • Якщо ви працюєте в системі «людина-людина»,
  • Якщо у вас є діти і ви не знаєте як дозволяти їм конструктивним чином вивільняти з себе негативні емоції,
  • Якщо ви самі не вмієте конструктивно позбуватись негативних емоцій і «заганяєте» їх всередину себе.

Ціль тренінгу – знайомство з концепцією емоційного інтелекту і розвиток емоційної компетентності учасників для того, щоб покращити комунікації.

Заняття №1 "Емоційна компетентність. Світ емоцій і почуттів."

На цьому занятті будемо знайомитись зі світом емоцій та почуттів, вчитись спостерігати за перебігом емоцій, тілесних відчуттів, думок – розвивати внутрішнього спостерігача; вчитися ідентифікувати та аналізувати власні емоції, почуття; розуміти причини їх виникнення. Поговоримо про цінність емоцій та почуттів.

Вправи та техніки, які будемо використовувати на цьому занятті:

  • Вправа «Складання словника емоцій та почуттів»
  • Тест «Чарівна країна почуттів»
  • Вправа «Скульптура емоцій»
  • Техніка ідентифікації емоцій
  • Вправа на усвідомлення  життя у стані «тут і тепер»

 

Заняття №2 "Керування собою. Знайомство з я-станами та їх вплив на спілкування."

На цьому занятті будемо формувати відповідальності за власні емоційні реакції, вчитись самоконтролю поведінки та готовності до управління власними емоціями в звичних і емоційно напружених життєвих ситуаціях; вчитись адекватно виражати негативні емоції; усвідомлювати вплив емоційних процесів на якість міжособистісної взаємодії; опановувати навики і техніки конструктивного керування емоціями:

  • Я-концепція та її вплив на формування сприйняття світу
  • Базові життеві позиції
  • Транзакційний аналіз: дитя, батько, дорослий. Хочу-повинен-можу, доцільно
  • Будування словесних конструкції з стану Я-дорослий: техніка «Я–висловлювання»; схема «Я–висловлювання»
  • Техніка «5 секунд»
  • Техніка відокремлення «Я» від емоцій
  • Техніка «Крок назад»
  • Техніка звільнення від негативних емоцій «10 кроків»
  • Техніка вербалізації негативних емоцій

Заняття №3 "Невербальна мова. Керування іншими."

На цьому занятті будемо вчитися  корегувати інтенсивність емоцій та викликати бажані емоції; вчитись способів відновлення емоційної рівноваги, опір негайним бажанням виплеснути емоції. Будемо розвивати компетенцію: ідентифікувати, аналізувати, вербалізувати емоції та почуття співрозмовника, розуміти причини їх виникнення; надавати емоційну підтримку; володіти навичками уважного слухання; сприймання та розуміння невербальної мови тіла і рухів.

  • Техніка зменшення інтенсивності негативних емоцій «Мінус-Плюс»
  • Техніка «Центрування»
  • Техніка трансформації негативних емоцій через тіло
  • Техніка впливу на емоційний стан через зміну позицій тіла
  • Техніка підтримки позитивних емоцій через тіло «П’ять чаш»
  • Психологічний тест «Дембо»
  • Техніка як розуміти співрозмовника «96»
  • Основи амортизації. Техніка «Психологічний удар»
  • Техніка вербалізації почуттів партнера

Заняття №4 "Формування асертивної поведінки. Розвиток емпатії."

На цьому занятті будемо  розвивати ассертивну поведінку – стійкість в цілях, гнучкість в засобах, захищати власні психологічні кордони, свою точку зору; протистояти маніпуляціям; відмовляти, не ображаючи іншу людину. А також поговоримо про типи поведінки: агресивна, пасивна, ассертивна.

  • Вправа: «Метафоричне представлення»
  • Вправа на рівновагу -розвиває баланс між брати і давати
  • Особистий простір. Захист психологічних кордонів
  • Асертивна відмова
  • Техніка «Психологічне прогладжування»
  • Вправа: «Коридор просвітління»
  • Маркери асертивної особистості
  • Техніка «Два олівці» розвиток гнучкості, інтуїції

Учасники отримають:

  • Навик та вміння управляти власними реакціями;
  • Навчитесь керувати реакціями інших людей;
  • Якісно покращите спілкування вдома та на роботі;
  • Навчитесь відстоювати свої межі та говорити «ні» (основи асертивної поведінки);
  • Навчитеся слухати себе та бути в стані «тут і тепер»;
  • Чітко відловлюватимете емоційний стан співробітників чи членів сім’ї.

Відгуки: